Jak zůstat zdravý?

Ano, správná otázka je Jak zůstat zdravý, nikoli jak nebýt nemocný. Posilujeme to, kam zaměřujeme svoji pozornost. Pokud ji budeme zaměřovat na nemoc, ze začarovného kruhu nevyjdeme.

První odpovědí tedy je, nezaměřovat se na nemoc, ale na zdraví.

Druhá odpověď je: Následujme svoje srdce . Jdem-li proti sobě, neboli říkáme svému okolí NE, ale vnitřně cítíme ANO a naopak, zaděláváme si na problém.

Antropolog Carlos Castaňeda, který se učil u šamana, dona Juana, se ho zeptal, jak pozná, jestli jde tou správnou cestou. Don Juan mu odpověděl velice jednoduše, a sice: Jdi cestou svého srdce.