Meditační hudba

Hudba propojuje obě naše mozkové hemisféry. Nezáleží na tom, jestli ji posloucháme, nebo zda ji aktivně provozujeme.

Všimněte si, že při tanci a poslechu hudby nás napadají skvělé myšlenky, a to zejména při hudbě živé.

 

 

Hudba, kterou posloucháme z rádia je však vysílána na frekvenci 440HZ. To pro náš mozek není dobré, taková hudba nás zneklidňuje. Navíc jsou mezi hudební sladby záměrně vkládány reklamy a zprávy, které se nám podprahově, aniž bychom to sami chtěli či povolili, dostávají do našeho podvědomí. Potom se stává to, že jdeme nakupovat a „podvědomě“ sáhneme po výrobku z reklamy. Uděláme tak automaticky to, co chtějí jiní, nikoliv to, co bychom chtěli my. Je to nenápadný avšak účinný druh manipulace, ovládání lidí, aniž by si toho kdokoliv všimnul. A také se bojíme. Protože to slyšíme ve zprávách. Účelem zpráv není ani tolik o něčem nás informovat, ale zejména v nás udržovat strach, strach ze všeho, strach ze života. Proč asi všechny církve nabádají své „ovečky“ k poslušnosti a stále je kárají? Vzbuzují v nich strach, že se při neposlušnosti dostanou se do pekla. Bojí se svobodného člověka, protože svobodný člověk vždycky byl, je a bude  největším nebezpečím pro každý vládnoucí systém.

 

Meditační hudba nás naopak uklidňuje. Je nahrána na frekvenci 432HZ, ne více. Meditační hudba nám pomáhá vést nás sami k sobě. Při meditační hudbě se uvolňujeme. Nemusíme při ní jenom relaxovat, můžeme při ní i v klidu pracovat. Při meditační hudbě se dobře relaxuje a usíná. Vyzkoušejte si některou relaxaci bez hudby a pusťte si k ní svoji oblíbenou meditační hudbu. Najdete jich na youtube celou řadu, vyberte si ale takovou s frekvencí 432HZ.  A najděte si tu, která s Vámi rezonuje. A o to  jde. Abychom do svého života přijímali to, co sami chceme  a nenechali si vnucovat to, co chtějí a potřebují jiní.

A dostáváme se tak k onomu známému – zevnitř ven a ne naopak.