Nezařazené

Malá duše a slunce

Malá ukázka z knihy Neal Donalda Walsche Hovory s Bohem pro děti o Malé dušičce, snad Vás potěší:   Byla jednou jedna Maličká dušička, která řekla Bohu: „Já vím, kdo jsem!“ A Bůh řekl: „To je skvělé! Kdo tedy jsi?“ A malinká duše vykřikla: „Jsem světlo!“ Bůh se zeširoka usmál „To je pravda!“ zvolal. „Ty jsi světlo.“ Malinká duše byla velmi šťastná,…

Kde je Bůh?

Ráno jsem cestou do práce zaslechla písničku “ Bůh“. Končila poměrně vyčítavě těmito slovy : Kde je Bůh?  Nebo: Kde byl Bůh? S klasickým nepochopením toho, kde se vlastně Bůh nachází, od nepaměti kupčí všechny církve. A bohužel velice úspěšně. Více či méně neustále straší svoje „poslušné“ ovečky Bohem, který všechno rozsoudí někdy i odsoudí, někdy je zlý a trestající.…

Úsměv – mít se rád

Ke konci každé mojí hodiny hathajógy probíhá závěrečná relaxace. Na jejím konci si klienti pomalu se zavřenýma očima sedají a úsmívají se na všechny, které mají rádi. Mezi nimi mají také najít sami sebe a usmát se na sebe. Tím relaxace končí. Jednou mi velice vnímavá klientka řekla, že až teď si uvědomila, že má mezi těmi, které má ráda,…

Buďme klidní, ale bdělí a vzdělaní

Dnešní doba je úrodnou půdou pro různé radikální názory. O to více je třeba získávat informace z různých zdrojů a vytvářet si svoje názory vlastní. Staří Římané říkali: Bojím se čtenáře jediné knihy. Šamani žijící v  Andách nám dávno před rokem 2012 předpovídali, že tou největší hrozbou pro Evropu nebudou záplavy a zemětřesení, čehož jsme se nejvíce obávali. Bude to…

Pohádka o Zemi Nezemi

Milé děti, byla jednou jedna Země Nezemě. Ta země byla veliká a žili v ní moc hodní lidé. Ti lidé si navzájem pomáhali. Pomáhali silnější slabším, pomáhali mladší starším. Všichni lidé pracovali a nezneužívali tak sociální dávky. Jak všichni poctivě pracovali, zemi se dařilo stále lépe a lépe. A jak se celé zemi dařilo lépe a lépe, tak tato země…

Přítomný okamžik

Přítomný okamžik nelze vyjádřit žádným časovým údajem – minutou, vteřinou, setinou či jenom tisícinou vteřiny. Přítomný okamžik je naše – SPOKOJENOST. Pakliže jsme spokojení, jsme schopni skutečně vnímat onen přítomný okamžik. Když jsme spokojení, na nikoho se nezlobíme.       Vidíme jenom to dobré. Všechno se děje tak, jak má. Naše čakry jsou otevřené, nebo chcete-li – jsme napojeni…

Meditační hudba

Hudba propojuje obě naše mozkové hemisféry. Nezáleží na tom, jestli ji posloucháme, nebo zda ji aktivně provozujeme. Všimněte si, že při tanci a poslechu hudby nás napadají skvělé myšlenky, a to zejména při hudbě živé.     Hudba, kterou posloucháme z rádia je však vysílána na frekvenci 440HZ. To pro náš mozek není dobré, taková hudba nás zneklidňuje. Navíc jsou mezi…