Monthly Archives: Březen 2015

VŠÍMAVOST

Všímavost souvisí s pozorností. Podle toho, kam zaměřujeme svoji pozornost, toho si více všímáme. Všímejme si svého okolí, toho co se okolo nás děje, co se mění. Všímejme si lidí, zvířat, změn okolo nás. Všímejme si sami sebe. Stačí chodit s otevřenýma očima a těma očima se dívat, vnímat a všímat si. Někdy totiž naše všímavost může zachranit něčí ŽIVOT. …