Vyřešené případy

Vyřešené případy

Zde bych se s Vámi ráda podělila o příběhy svých klientů, kterým jsem pomohla. Všechny jsou samozřejmě v anonymizované podobě a navíc s předchozím výslovným souhlasem svých klientů.

 

Růst 1Růst

Klientka přišla s problémem, který si nedokázala vysvětlit a sama ho uchopit. Poslední dobou se jí nedařilo růst ani profesně, ani v osobním životě.

Přes konkrétní pocity, vážící se k tomuto problému, jsme se pomocí metody EFT dostaly až ke konkrétním pocitům v jejím srdci. Přes pomocné metody Matrixu si uvědomila, že její srdce je „zabahněný prostor“ – doslovné vyjádření klientky. Tato metoda umožňuje práci na svém vnitřním prostoru, a tak jsme toho využily. Po určité době si klientka sama přála tuto „očistu“ ukončit s tím, že to pro dnešek stačí. Uvědomila si, že ke svému problému potřebuje přistupovat velice citlivě a nesnažit se vše vyřešit hned v tomto okamžiku. Sama pocítila, že potřebuje trochu víceš času na to, aby se  všechno vyřešilo. Jak se říká „netlačit příliš na pilu, protože ta potom neřeže“. Velmi cenné pro ni bylo, když pochopila příčinu všech těchto  problémů a starostí a mohla se začít aktivně podílet na jejích odstraňování.

 

 

bolest_hlavyOstrá bolest hlavy
Paní Jiřina – věk 45let přišla s píchavou bolestí hlavy vpravo vzadu na temeni.
Bolest trvala asi týden, chtěla si dojít na CT, ale ještě předtím chtěla vyzkoušet EFT, které už si sama vyzkoušela, ale jenom podle příručky z internetu.
Zeptala jsem se jí, jestli se bolest hlavy váže k něčemu, co se jí v poslední době přihodilo.
Vybavila se jí emoce, která časově souvisela s počátkem bolesti. Cítila se podvedená a zrazená – jednalo se o poslední setkání s jejími dobrými přáteli, kdy měla pocit, že ji zradili. Udělali jsme nastavení na „zrazená“. Už při prvním kole se jí vybavila vzpomínka. Řekla přesně toto: Je to hrozně blbý, ale mně teď naskočilo, jak jsme s maminkou byly v obchodním domě nakupovat. V té době jí bylo cca 10let a byla nejstarší ze 4 sourozenců. Vždycky se cítila být za své mladší sourozence zodpovědná a být rozumná. Tehdy byly nakupovat všichni a všem dětem maminka koupila kabátek, jenom paní Jiřině ne. Řekla Jiřině: „Ty už jsi velká a zrovna ho nepotřebuješ.“ A paní Jiřina jí to odkývala. Byla zvyklá poslouchat. Byla už přeci „velká a rozumná“. Jenomže už tehdy malá Jiřinka ve skrytu svojí dětské dušičky doufala, že jí ho maminka přeci jenom koupí. Bylo by to přeci spravedlivé.
V této chvíli jsme použili Matrix. (Určitě by šla použít i technika filmu, ale Matrix používám moc ráda a často). Přepsaly jsme tak celou situaci.
Bylo to moc dojemné, došlo i na slzičky. Pocit „zrazená“ byl pryč. Byl na nule.
Jelikož bolest hlavy stále cítila, udělali jsme ještě lehkou hypnózu, přenesla jsem ji do pocitu, kdy bolest hlavy ještě neměla.

Celé sezení trvalo asi 45minut.
Po skončení hypnózy mi klienta řekla, že se cítí moc hezky a že má v tom místě, kde ji předtím bolela hlava, takový teplý, hřejivý pocit. Jinak, že se cítí báječně.
Ještě ten den mi volala, že bolest hlavy hodně ustoupila, ale stále ještě přetrvává. Řekla jsem jí, ať mi zavolá přibližně za dva dny.3. den od terapie volala celá šťastná, že bolest je zcela pryč a ona se cítí báječně.

Přály jsem si s klientkou hezké Vánoce a byla jsem velmi dojatá. Děkovala mi, jak jí tato terapie změnila nejenom sledovaný problém, ale postupně se začala řešit i řada problémů okolo. Bylo nádherné poslouchat, že cítí, jaký má už teď klid a mír v duši. Věci, které ji kdysi trápily, jdou teď mimo ni. Dívá se na ně teď z jiného pohledu.

 

špatný vzta_matka_sestraŠpatný vztah s matkou a sestrou
Klient, který ke mně přišel, měl problém ve vztahu ke své matce a sestře.  Ačkoli se v době terapie mezi nimi nedělo nic špatného, můj klient stále cítil, jako by na něj jeho matka stále přenášela svoje problémy a
svoji zodpovědnost. Svoji sestru má sice rád, ale nějak podvědomě cítí, že je mezi nimi nějaká bariéra, kterou nedokáže rozumově pochopit.

Pomocí metody EFT jsme našli prožitek z období jeho čtyř let. Byl na procházce se svoji maminkou a malou sestřičku, které byl necelý rok, vezli v kočárku. Maminka na chvíli odešla do prodejny na nákup a řekla mu, aby zatím pohlídal svoji sestřičku v kočárku. Pochopitelně malá sestřička se v kočárku vrtěla, načež se kočárek převrhnul a holčička z něj vypadla. Ačkoli se jí nic vážného nestalo, maminka potrestala klienta za to že ji špatně hlídal, ošklivě mu přede všemi vynadala a ještě mu za trest zakázala pohádky na dobrou noc a autíčko, které měl dostat k blížícím se narozeninám. Klient coby malé čtyřleté dítě tuto situaci nepochopil – žádné dítě v tomto věku nedokáže takto situaci správně vyhodnotit. Vyvodil si z toho závěr že je špatný a nezodpovědný, i když podvědomě cítil, že byl potrestán neprávem.

Kdykoli v budoucnu mu potom někdo cokoli vytknul, cítil jaksi podvědomě, že je to neprávem. Otevíral se v něm starý zabetonovaný pocit z oněch čtyř let, kdy byl nespravedlivě potrestán. Navíc k tomu měl přidaný vztek na svoji sestřičku, která sice za nic nemohla, ale kvůli které byl takto nespravedlivě potrestán.

Tento zážitek z dětství jsme zpracovali pomocí Matrixu a hypnoterapie. Klientovi se od té doby žádné problematické situace k tomuto starému prožitku již neobjevily. Pochopil, jak to bylo ve vtztahu k matce i sestřičce, odpustil matce její unáhlenou reakci a jeho vztah s oběma ženami dnes již má skvělý.

Jako rodiče bychom si měli uvědomit, jak naše unáhlené a přehnané reakce mohou našim dětem, které jsou pro nás tím nejdražším, způsobit dlouhodobé problémy, které ovlivní i jejich budoucí život. Tento zážitek byl naprosto nevinný a podobné věci se malým dětem dějí na denním pořádku. Přesto měl dopad na mého klienta po řadu let a negativně mu ovlivňoval jeho život.

Mnohem složitější bývají situace, kdy je dítě dlouhodobě psychicky či fyzicky zneužíváno. Ale i s tím si dokáži poradit.

 

méněcennost_beznadějPocit méněcennosti a beznaděje
Příběh, který teď budu vyprávět, začal naprosto nevinně. Dva lidé čekali děťátko, moc se na něj těšili. Bylo to ještě v době, kdy nebyly ultrazvuky, a tito budoucí rodiče si vysnili, že se jim narodí chlapeček. Nakoupili si modré oblečení a na miminko se opravdu moc těšili.

Jenomže se jim narodila holčička. Rodiče tím byli velmi zklamáni a dávali to holčičce celý život najevo. Nic pro ně nebylo dost dobré. Holčička to nějak vycítila – malé děti jsou velmi empatické – hrála si s autíčky a stále chtěla udělat rodičům nějakou radost. Namísto, aby ji pochválili, ji stále jenom napomínali, poučovali a sekýrovali.

Holčička rostla, dospívala a celý život si připadala neoceněná a nedoceněná. Ačkoli byla hezká, dobře studovala, pořád se jí zdálo, že to není dost, stále si potřebovala něco dokazovat. Nedokázala se mít ráda takovou jaká byla, stále na sobě něco vylepšovala, ale nikam to nevedlo. Jakmile něco vylepšila, hned našla něco dalšího, co by ještě šlo vylepšit.

Tato klientka za mnou přišla už uzoufaná a vyčerpaná, chtěla žít normální spokojený život, ale prostě to nešlo.

Pomocí EFT jsme se dostali až do doby před jejím narozením. Už tehdy vycítila, že není žádoucí. Navíc, když se narodila, byla stále více a více nepochopena. Kdyby rodičům snesla modré z nebe, ani to by nestačilo.

Prošli jsme si celou situaci pomocí hypnoterapie a Matrixu, upravili jsme několik skutečností na celém příběhu dle přání oné malé holčičky. Klientka celou situaci pochopila, pozměnila si ji. Po několika dnech mi radostně volala, že už se sebou začíná být konečně spokojená, respektuje se již takovou, jaká je a celý život se jí začíná měnit pod rukama.

A to jenom tím, že změnila něco sama u sebe.

 

problém_s_tvořivostíProblém s tvořivostí
Klientka za mnou přišla s problémem, že není schopná kreativity. Že není schopná nic nového vytvořit, ačkoli v tom cítí smysl svého života, jakož v tom i tkví podstata jejího povolání.

Použili jsme kombinalci metod EFT, Matrix a hypnoterapie.

Klientce se vybavil příběh ze školky, kdy jí bylo pět let. Malovala krásné obrázky a jeden chlapeček jí je všechny roztrhal a barvičky rozšlapal. Paní učitelka to moc neřešila, zajímalo ji hlavně, aby to děti po sobě uklidily. Jenomže holčičce se zbořil svět. Její krásné obrázky, které chtěla přinést domů mamince, byly zničené. A navíc ještě dostala vynadáno, jak zamazala podlahu.

Použili jsme opět Matrix, ve kterém klientka celou situaci pochopila a zejména jí to pomohla pochopit situaci coby malé holčičce, malé klientce.

 

Hojnost_i ťingNeschopnost přijmout celistvou hojnost do svého života

Klient mě navštívil s prosbou, abychom se podívali podrobněji na jeho život, který nedokáže prožívat naplno. Pokaždé, když se mu začne dařit v jedné oblasti života, má pocit, že za to musí „zaplatit“ neúspěchem v jiné životní oblasti. Nedokáže si tak života užívat, ale jenom přežívá. Vždy mu k dosažení plného štěstí chybí radost a úspěch v jiných kvadrantech života.

Vybrali jsme základní afirmaci a použili jsme metodu EFT. Po několika krocích se klientovi vybavila vzpomínka z jeho přibližně pěti let. Tehdy dostal od babičky nějaké dobroty. Babička mu za odměnu dávala něco dobrého a on z toho měl vždycky obrovskou radost. Byl už velký a občas mohli  mlsat, narozdíl od svého mladšího brášky. Ten byl tehdy asi roční batole a když viděl tolik dobrot u svého sourozence, začal plakat, že chce taky. Klient se cítil zaskočený a vůbec se mu v  té chvíli nechtělo o nic dělit. Dobroty byly přeci jeho zaslouženou odměnou! Za to, že se nechtěl rozdělit, mu však maminka všechny sladkosti odebrala a dala je bráškovi. Klient se v tu chvíli cítil velice zraněný, podvedený a  frustrovaný. Vůbec nedokázal pochopit, že přestože dostal dobroty za odměnu a nic špatného neudělal, všechny mu je maminka vzala a dala bráškovi. Zůstal se svým pocitem sám a opuštěný a vůbec nikdo mu nerozuměl.

Tato vzpomínka byla pro klienta i po tolika letech velmi silná. Tady je vidět, jak zdánlivě nedůležitý prožitek může mít pro duši malého dítěte opravdu nečekané a nechtěné následky. V průběhu terapie si klient celou situaci uvědomil a dokázal  „podosobnost“ svého mladšího já uzdravit.

Pochopením a  uzdravením celého zážitku se  v klientovi rozpustily poslední zbytky starého zranění.

Zakrátko jsem od něho dostala email, že se mu postupně  začíná dařit v podnikání, které do této doby strádalo.

 

StrachStrach

Klientka trpěla nepopsatelnými pocity strachu, které jí začaly doslova obtěžovat život. Když jí náhodou partner nezvedal telefon, propadala panice, že se mu něco vážného stalo. Terapií s použitím metody EFT a následně Matrixu jsme zjistili, že tyto strachy od někoho převzala. Někdo je na ni naprojektoval. Postupně jsme to rozklíčovaly a ona všechny tyto strachy jednoduše vrátila tam, odkud k ní přišly.

Zdá se to neuvěřitelné, ale najednou bylo po strachách.

 

 

Takovýchto a podobných příběhů v sobě všichni nosíme hodně. Leckdy ani nechápeme, proč se nám něco děje.  Až když to rozklíčujeme, máme najednou jasnou hlavu a konečně spokojený život.