Ještě něco k traumatu.

TraumaVíte, že když prožijeme trauma, ať je to velmi těžké trauma, jako znásilnění, ztráta rodiče, dítěte, nebo  třeba i časté trauma, jako např zesměšnění ve škole, před kamarády apod, tak nahromaděnou energii, kterou toto trauma vyvolá, je třeba nechat odejít, uvolnit ji?

Dám příklad s ptáčkem, který narazí na sklo. Dětská ručka ho sebere a drží v teple svých dlaní. Až potud je všechno v pořádku. Pokud by ho ovšem ruka hladila, nastane to, že ptáček se s každým laskavým pohlazení navrátí zpět do šoku a po opakovaném hlazení, kdy se do šoku vrátí několikrát za sebou, vyčerpaný umře. Až tedy budete držet takto traumatizovaného ptáčka, ponechte ho jenom v teple Vašich dlaní a nechte jeho traumatickou energii odejít. Ptáček se bude zpočátku chvět, třást se, ale jakmile si tímto vším sám projde, bude schopen odletět.

Stejné je to s námi, s lidmi. Když Vás někdo bude opakovaně chtít provádět traumatem, nepomůže Vám. Nejdůležitější je pomocí speciálně zaměřeného cvičení nechat tuto energii odejít, uvolnit ji a s ní uvolnit trauma.

V divoké přírodě je všechno dobře zařízeno. To jenom my lidé jsme někdy příliš neukáznění, netrpěliví nebo neznalí a napácháme tak hodně škod.