Jak se vyléčit?

Na to existuje velmi jednoduchá odpověď: Následujme svoje srdce a svoji duši. Jakmile jdete proti nim, děláte a říkáte NE sami sobě, svojí prapodstatě. Pokud víte, že uvnitř je to  ANO s vy děláte a říkáte NE,  jdete sami proti sobě a podle toho také máte výsledky.

Carlos Castaňeda se zeptal jednoho šamana, jak pozná, jestli jde tou správnou cestou. Šaman mu odpověděl velmi jednoduše: Jde cestou svého srdce.

To, že jdeme sami proti sobě, může mít řadu příčin. K jejich rozklíčování nám mohou pomoci některé metody psychoterapie. Např. EFT, TFT, Matrix, NLP a hypnoterapie. Jsou to všechno jenom berličky, ale někdy jsou důležité, protože nám pomohou v první fázi. Obrazně se zvednout  ze země a postavit se na vlastní nohy. Tu největší a nejtěžší práci musíme odvést my sami na sobě. Metody nám pomohout najít např. ono „slabé místo“, místo, kde problém mohl vzniknout. Místo, odkud se problém s námi táhne celým životem  a komplikuje nám ho. To se nedá podceňovat. Je to ale pouhý začátek léčení. Jakmile se jenom maličko pomocí některé metody dokážeme postavit na vlastní nohy, berličky odhodíme a pracujeme tvrdě sami na sobě.

Metody jako je  EFT, Matrix či Hypnoterapie ráda používám už jeonm proto, že účinkují  poměrně rychle, protože pracují s naším podvědomím, pomáhají nám z něj získávat a sjednocovat informace. Jsou navíc aplikovatelné na libovolný problém. Tento postup nás postupně dovede do místa, kde problém vzniknul a klient má poté možnost zpracovat si ho na vědomé úrovni, kde už to jde velmi snadno.A tady začíná úspěch celé mojí práce. Jakmile odhalíme příčinu, pochopíme situaci a klient se uzdravuje.

 

Všechny tyto metody se podle konkrétního případu vzájemně kombinuji.

 

EFT woman bodyVýchozí metodou je obvykle EFT, pro svoji jemnost je také nazávaná akupunturou bez jehel.  Jemným poklepáváním prsty na vybrané akupunkturní body a současným upomínáním vybraných afirmací se klientovi postupně vybavují souvislosti způsobující jeho současný problém. Je to metoda, která dokáže velmi jemně a zároveň  velice rychle pracovat s naším podvědomím a dovede nás rychle k příčině našeho problému. Už pouhým vybavením a uvědoměním si  této příčiny bývá klient vyléčen. Navíc je tato metoda velmi zábavná. Mnohokrát se u ní s klienty hodně zasmějeme. Lecky se vybavují a spojují neuvěřitelná spojení, která by Vás nikdy nanapadla.

 

 

 

Matrix 3U složetějších  případů využívám metodu Matrixu v kombinaci s NLP a hypnoterapií.

V tomto případě se dostáváme přímo k ohnisku klientova problému a jsme schopni změnit klientův postoj k celé situaci. Hypnoterapii provádím v sedě, neuvádím klienta do hypnotického spánku. V lehké relaxaci klient sám dokáže pracovat se svým vlastním podvědomím a starými vědomě vytěsněnými prožitky.

Když zažijeme nějaké trauma, nemusí to být nutně zneužívání, vytvoří se jakási „podosobnost“.  Pro malé dítě je trauma už jenom to, že zůstane samo opuštěné v pokoji a na jeho zavolání k němu nikdo nepřijde.  Takové podosobnosti říkáme energetický hologram vědomí. Proto, abychom tuto traumatickou situaci vyřešili, vytvoříme si tuto podosobnost sebe sama v traumatické situaci, kterou poté vytěsníme z našeho vědomí. Kdykoliv se nám potom něco podobného děje, nebo nám jenom vzdáleně připomíná onen zážitek, celý proces, který jsme tehdy prožili, se znovu spustí. My sice na vědomé úrovni nevíme, proč, nicméně se nám některé situace stále dokola opakují. Pomocí metod Matrixu a hypnoterapie jsme schopni celý vědomě zasunutý zážitek znovu oživit, opravit ho, pochopit a tím se vyléčíme.

Malé děti do předškolního věku všechny informace nasávají jako houba. Informace přijímají, ale nevyhodnocují je, neanalyzují. To se naučí až mnohem později, ve školním věku. Proto většina našich příběhů začíná právě tady, kdy jsme zůstali osamoceni a nepochopeni. Když řeknete malému dítěti: „Jsi k ničemu“ – ačkoliv to myslíte jen a jen pro ten okamžik, kdy třeba něco rozbilo, v dítěti se to už uchytí a bere to jako pravdu – přijme fakt, že Je k ničemu. Zůstane to v jeho podvědomí a vyplouvá to na povrch ve chvíli, kdy s touto informací něco zarezonuje. Proto rodiče: Volme správná slova pro naše nejmenší, mějme na paměti, že se doopravdy nesmazatelně zapisují do jejich podvědomí a my tím nevědomky programujeme jejich budoucí život.

Ráda s oblibou říkám, že  „Nikdy není pozdě prožít šťastné dětsví„.  Traumata prožitá v dětství si pomocí těchto metod dokážeme uvolnit a nastolit v sobě harmonii.  Jednoduše řečeno, sice nemůžeme změnit to, co se nám stalo.  Výrazně však ovlivníme to, jak onu situaci dnes prožíváme, jak ji vnímáme, jak ji chápeme. A k tomu nám pomůže MATRIX.

 

Metodu TFT – neboli rychlé EFT – přidávám klientovi jako dárek pro okamžité domácí použití.

 

hypnoterapieHypnoterapii provádím u klienta zásadně v sedě. Klient je pouze psychicky a fyzicky uvolněn tak, abychom mohli pracovat s jeho podvědomím, které ukrývá ty důležité informace. Jeho vědomí je naprosto jasné a je v natolik relaxovaném stavu, že neklade odpor v přístupu k dávno zapomenutným informacím. Klient se mnou po celou dobu komunikuje a pamatuje si naprosto přesně, o čem terapie byla. Po skončení mi dokonce dopodrobna dovypráví všechny podrobnosti, které se mu v hypnoterapii vybavily a osvětlily celý jeho problém.

 

 

 

 

NLPNLP je metoda neurolingvistického programování  využívám ji zejména při koučinku.

Tuto metodu kombinuji souběžně se všemi ostatními metodami a tím dosahuji rychlejších a trvalejších účinků terapie. Vlastně používám jednotlivé prvky NLP i v běžném životě. Klienti si je velmi snadno osloví a mohou je proto praktikovat také. Všechny tyto metody kombinuji a intuitivně používám podle každého konkrétního případu.

 

Selský rozum 4

 

A neméně důležité je používat pokaždé zdravý selský rozum.

Přestože tyto metody často pomáhají i  v případech, kdy vše ostatní selhalo, rozhodně nejsou náhradní, ale pouze doplnitelnou léčbou. Není tudíž důvod k přerušení původní léčby či vysazení léků stanovených zdravotním praktikem bez předchozí konzultace s ním.